Skip to content

Stop Flugtbilisten

Personal tools
You are here: Info » Fakta » Uddrag af politirapport
Episoder
13-årig offer for flugtbillist

Odense - Anderupvej

2017-12-06
Fodgænger dræbt af flugtbilist

Roskilde - Søndre Ringvej

2017-11-11
Stjal politibil og kørte galt

Grindsted - Tingvejen

2017-06-18
41-årig mand mistede livet - flugtbilist fængslet

Amager - Christmas Møllers Plads

2017-04-28
Flugtbilist anholdt i færd med at slette spor

Glostrup - Hovedvejen

2017-03-08
 

Uddrag af politirapport

Document Actions
Her har vi valgt at ligge en sammenfatning af politiets rapport om flugtbilisme i 2005 og 2006


Alt i alt ser billedet sådan ud:

• De flygtede førere forbliver ofte uidentificerede. Ca. 72 % af de flygtede førere er endnu ikke identificerede, mens ca. 28 % er blevet identificeret efterfølgende,

• Ulykkerne sker oftest i byområder. Ca. 78% af flugtulykkerne sker i byområde, mens ca. 22% sker på landet,

• De flygtede kørere var kørende i personbil. Mindst 60% var førere af en personbil, mens mindst 22 % var førere af andre typer af køretøjer. I ca. 18% af sagerne var der ingen oplysninger om flugtkøretøjet,

 Ofrene for de flygtede førere var langt overvejende "bløde" trafikanter. Mindst 74 % af ofrene var enten fodgænger, cyklist eller knallertkører. Samtlige ofre, der døde som følge af flugtuheldet, var bløde trafikanter,

• De identificerede flygtede førere var hovedsagligt mænd. Ca. 87 % var mænd, mens 13 % var kvinder,

 De identificerede flygtede førere blev identificeret på baggrund af politiets efterforskning. Mindst 65 % blev identificeret på baggrund af efterforskning, , men mindst 13 % meldte sig selv. I 22 % af sagerne var der ingen oplysninger om på hvilken måde den flygtede part var blevet identificeret,

• De identificerede flygtede førere var i forvejen registreret i Kriminalregistret ( KR), ca. 66 % var registreret i KR, mens ca. 34 % ikke var registret.

• Blandt de 95 sager med identificerede flygtede førere indgik spirituskørsel i 20 af sagerne. Blandt de 60 afgjorte sager indgik spirituskørsel i 11 sager. Blandt de endnu ikke afgjorte sager er førerne sigtet for spirituskørsel i 9 af tilfældene.

 


 

Publiserert 2007-03-23 18:59
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: