Skip to content

Stop Flugtbilisten

Personal tools
You are here: Info » Fakta » Juridiske konsekvenser
Episoder
13-årig offer for flugtbillist

Odense - Anderupvej

2017-12-06
Fodgænger dræbt af flugtbilist

Roskilde - Søndre Ringvej

2017-11-11
Stjal politibil og kørte galt

Grindsted - Tingvejen

2017-06-18
41-årig mand mistede livet - flugtbilist fængslet

Amager - Christmas Møllers Plads

2017-04-28
Flugtbilist anholdt i færd med at slette spor

Glostrup - Hovedvejen

2017-03-08
 

Juridiske konsekvenser

Document Actions
Det nedenstående er udarbejdet af Marian Thomsen, Jurist hos Østjyllands Politi.

Trafikanter, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, har pligt til at standse og i muligt omfang yde hjælp til tilskadekomne og deltage i de foranstaltninger, som uheldet giver anledning til.

 Hvis der er sket skade på person, skal politiet underrettes, hvis skaden ikke er ubetydelig. Som udgangspunkt regnes uheld med skader, der kræver lægehjælp, eventuelt på skadestue, som uheld af en sådan karakter, at politiet skal underrettes. Der ses alvorligt på overtrædelser af pligten til at hjælpe tilskadekomne og  til at underrette politiet, hvorfor sådanne forhold straffes med frihedsstraf, hvis der er tale om skade på person -  og i grove tilfælde udmåles straffen efter straffelovens § 253, der med en strafferamme på fængsel i op til 2 år handler om dem, der "undlader efter evne at hjæple nogen, der er i øjensynlig livsfare".

Hvis der alene er sket tingsskade skal politiet kun underrettes, hvis det er umuligt at komme i kontakt med den skadelidte selv. Hvis der er tale om mindre påkørselsskader, f.eks. under parkering, kan man opfylde underretningpligten ved at efterlade sit visitkort eller lign.


Publiserert 2007-03-23 19:01
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: